Inici
MOTO CLÀSSIC
Fotos
Videos
XX CONCENTRACIÓ 2010
XXICONCENTRACIÓ 2011
XXIICONCENTRACIÓ2012
XXIIICONCENTRACIÓ
XXIVCONCENTRACIÓ
SPONSORS
Contacte
Felicitació de Nadal
Formulari contacte
Agenda
Mapa Rutes
Enllaços
Assegurances
VACARISSES
Foto Show
Jocs/Entreteniments
Noticies
Apunts d'interès
Llibre de visites

  MOTO CLÀSSIC VACARISSES

LLISTAT DE MATRICULES DE CATALUNYA FINS L'ANY 1995 

 

ANY

B

GI

L

T

 

ANY

B

GI

L

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,907

110

11

3

1

 

1,955

109,428

10,501

6,497

7,477

1,908

278

24

12

1

 

1,955

109,430

10,501

6,937

7,465

1,909

469

37

23

6

 

1,956

130,340

13,707

9,850

9,831

1,910

670

48

24

17

 

1,957

155,491

17,500

13,049

12,428

1,911

906

62

26

25

 

1,957

155,499

17,500

13,049

12,823

1,912

1,247

85

33

36

 

1,958

181,596

21,500

15,934

16,431

1,913

1,547

121

53

46

 

1,958

181,632

21,500

15,939

16,431

1,914

1,861

149

83

59

 

1,959

204,425

26,000

17,099

19,529

1,915

2,057

160

93

62

 

1,959

204,425

26,000

18,099

19,259

1,916

2,372

175

104

72

 

1,960

226,299

29,562

20,199

22,312

1,917

2,878

193

133

88

 

1,961

263,329

34,359

23,844

26,513

1,918

3,359

212

150

100

 

1,962

302,971

40,686

28,202

31,220

1,919

4,046

262

167

121

 

1,962

302,971

40,386

28,202

31,220

1,920

6,436

394

268

244

 

1,963

346,122

45,745

31,871

35,556

1,921

7,727

524

341

356

 

1,964

397,942

51,563

35,861

40,330

1,922

8,611

565

378

385

 

1,964

397,942

51,563

35,801

40,330

1,922

9,759

630

416

463

 

1,965

454,119

59,327

40,977

46,855

1,923

12,705

861

582

733

 

1,965

454,119

53,138

40,117

45,863

1,924

16,109

1,264

836

1,119

 

1,966

527,551

65,901

45,233

52,387

1,925

19,579

1,637

1,087

1,436

 

1,967

599,553

73,914

49,983

58,089

1,926

23,730

2,105

1,387

1,813

 

1,968

667,942

81,130

55,086

63,944

1,927

27,949

2,669

1,869

2,291

 

1,969

750,287

89,242

60,784

69,607

1,928

34,697

3,303

2,485

2,862

 

1,970

841,788

97,945

66,385

75,919

1,929

41,429

3,908

3,133

3,569

08-Oct-71

1,971

918,387

105,499

70,917

80,798

1,930

46,165

4,392

3,517

3,993

31-Dic-71

1,971

0003-C

2489-A

1387-A

1652-A

1,931

48,356

4,684

3,693

4,201

 

1,972

3799-N

4653-B

8580-A

9436-A

1,932

50,764

4,892

3,824

4,304

 

1,973

9768-AD

8741-C

6991-B

9402-B

1,933

54,331

5,230

4,012

4,495

 

1,974

5529-AV

2766-E

5200-C

0511-D

1,934

58,900

5,622

4,369

4,764

 

1,975

1644-BK

5547-F

3297-D

1544-E

1,935

63,959

6,084

4,649

5,098

 

1,976

4360-BZ

9392-G

1924-E

3232-F

1,935

63,961

6,084

4,649

5,089

 

1,977

7224-CS

4782-I

1534-F

5632-G

1,936

66,925

6,372

4,811

5,260

 

1,978

3314-DH

1359-K

0822-G

8150-H

1,937

67,032

6,381

4,819

-

 

1,979

6873-DX

7392-L

9841-G

0438-J

1,938

67,097

6,383

4,826

-

 

1,980

0171-EM

1182-N

7802-H

1554-K

1,939

67,637

6,409

4,895

5,297

 

1,981

8904-EY

4253-O

4406-I

1080-L

1,940

69,079

6,484

4,991

5,397

 

1,982

0529-FM

7811-P

0991-J

1191-M

1,940

69,080

6,484

4,991

5,397

 

1,983

4251-FZ

2540-T

8451-J

2411-N

1,941

69,696

6,515

5,018

5,412

 

1,984

1439-GM

6551-U

5090-K

2967-O

1,942

71,284

6,645

5,183

5,443

 

1,985

5679-HB

2595-W

2708-L

4732-P

1,943

72,839

6,786

5,163

5,529

 

1,986

4192-HU

2576-Y

1762-M

9733-S

1,944

73,769

6,939

5,210

5,559

 

1,987

8808-IS

8539-AB

3969-N

9774-U

1,945

74,632

7,082

5,264

5,636

 

1,988

4439-JU

8063-AF

8110-O

3371-X

1,945

74,510

7,082

5,264

5,636

 

1,989

1343-KY

8827-AJ

3821-S

9738-Z

1,946

75,592

7,249

5,347

5,734

 

1,990

5394-LY

4902-AM

7837-T

3188-AD

1,947

76,768

7,337

5,465

5,817

 

1,991

1288-MX

7271-AP

0422-V

3506-AG

1,948

78,432

7,534

5,659

6,008

 

1,992

4123-NW

0592-AU

3577-W

3721-AJ

1,949

79,832

7,681

5,764

6,145

 

1,993

0158-ON

8034-AV

3213-X

8292-AK

1,950

80,845

7,777

5,860

6,190

 

1,994

3114-PH

7892-AX

3685-Y

6532-AH

1,951

81,991

7,846

5,918

6,236

 

1,995

9408-PZ

7221-AZ

3607-Z

3991-AP

1,952

83,607

7,945

5,972

6,300

 

1,996

 

 

 

 

1,953

87,882

8,356

6,060

6,374

 

1,997

 

 

 

 

1,954

96,493

9,198

6,308

6,645

 

 

 

 

 

 

1,954

96,487

9,198

6,298

6,636

 

 

 

 

 

 

   


Impresos i documents d'interès de la D.G.T.

cilck sobre l'imatge per obtenir-los en pdf


 Contracte de compra/venda d'un vehicle

 

 

 Imprès de questions vàries de la D.G.T.

 

 Tranmissió d'un vehicle

 

 Baixa d'un vehicle

 

 Informes de vehicles

 

 Matriculació

 

 Registre d'un vehicle


 Exempció de l'impost municipal V.T.M.


 

Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable

 

a)    S’estableix una bonificació del 100 per cent per als vehicles històrics als que es refereix l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol.

 

El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat.

 

b)    S’estableix una bonificació del 100 per cent per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys.

 

L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

 

c)     S’estableix una bonificació del 75 per cent de la quota del l’impost a favor dels titulars de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental.

 

 

Article 6.- Quota tributària

 

1.    Les quotes del quadre de tarifes fixat en l’article 95.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’incrementaran per l’aplicació del coeficient de l’1,2. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

 

2.    Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en aquest municipi (Vacarisses) serà el següent:

 

 

 

POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES

A)    TURISMES

 

-       De menys de 8 cavalls fiscals

15,15 €

-       De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals

40,85 €

-       De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

86,30 €

-       De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals

107,50 €

-       De més de 20 cavalls fiscals

134,40 €

B)    AUTOBUSOS

 

-       De menys de 21 places

99,95 €

-       De 21 a 50 places

142,35 €

-       De més de 50 places

177,95 €

C)    CAMIONS

 

-       De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil

50,70 €

-       De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil

99,95 €

-       De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil

142,35 €

-       De més de 9.999 quilograms de càrrega útil

177,95 €

D)    TRACTORS

 

-       De menys de 16 cavalls fiscals

21,20 €

-       De 16 a 25 cavalls fiscals

33,30 €

-       De més de 25 cavalls fiscals

99,95 €

E)    REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

 

-          De menys de 1.000 kg. i més de 750 kg. de càrrega útil

21,20 €

-       De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil

33,30 €

-       De més de 2.999 quilograms de càrrega útil

99,95 €

F)    D’ALTRES VEHICLES

 

-          Ciclomotors

5,30 €

-          Motocicletes fins a 125 cc.

5,30 €

-          Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc.

9,05 €

-          Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc.

18,15 €

-          Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc.

36,35 €

-          Motocicletes de més de 1.000 cc.

72,70 €

 

 

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa l’annex V del Reglament General de Vehicles RD 2.822/1998, de 23 de desembre. 

Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses.

 

 ⇒El meu vehicle té més de 25 anys. Puc considerar que està

bonificat en un 100%, de conformitat amb el que es preveu en

l’article 96.6 de la LRHL?—

 

L’article 95.6 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret

legislatiu 2/2004 de 5 de març, habilita els ajuntaments per regular a les seves ordenances una

bonificació de fins al 100% dels vehicles amb una antiguitat superior a 25 anys.

Primer ha de comprovar-se que l’ordenança fiscal reguladora de l'IVTM preveu aquesta bonificació.

En cas afirmatiu, caldrà veure quin és el percentatge corresponent (fins al 100%) i l’antiguitat del

vehicle requerida com a mínima (sempre superior a 25 anys).


                                   

 Model d'instància de la ORGT per demanar-ho

 


  ⇒Cambio de titularidad: 

 

Si has vendido o has comprado un vehículo ya matriculado, recuerda que debes efectuar el cambio de titularidad del vehículo en el Registro de la Dirección General de Tráfico. En los próximos pasos te explicaremos como debes actuar y que trámites debes hacer.

Si vendes tu vehículo recuerda siempre los siguientes consejos:

a) nunca entregues el vehículo sin tener en tus manos el contrato de compraventa o una fotocopia del mismo  (si es entre particulares) o factura (si lo entregas a un compraventa) y una fotocopia del documento de identidad en España del comprador (DNI/Tarjeta de Residencia, si son personas físicas, o CIF, si son empresas). Si es un compraventa, deberá constar el CIF en la factura. Es importante indicar en el contrato la hora y minutos en que entregas el vehículo: recuerda que las multas de los radares fijos y por no haber pasado la ITV te seguirán llegando en tanto no se produzca en el Registro de Vehículos el cambio de titularidad.

b) indica al comprador que antes de 15 días te remita copia del permiso de circulación donde conste que el vehículo ya está a su nombre .Si no has recibido este documento en el plazo de 15 días, dirígete a la Jefatura de Tráfico para comunicar que has vendido el vehículo (trámite de notificación de venta).

Si has comprado un vehículo, debes inscribir éste a tu nombre en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico.

a) si has adquirido el vehículo en un compraventa, es éste el que normalmente se encargará de efectuar la gestión, haciéndote entrega de la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo y del permiso de circulación ya a tu nombre.

b) si has adquirido el vehículo a un particular, recuerda que debes quedarte con el contrato de compraventa o una fotocopia del mismo, una fotocopia del documento de identidad del vendedor, la solicitud de cambio de titularidad del vehículo firmada por comprador y vendedor, y la documentación del vehículo (Tarjeta ITV, permiso de circulación y recibo del impuesto municipal pagado correspondiente al año anterior al trámite), (trámite de transmisión del vehículo).

A continuación debes efectuar los siguientes pasos:

1.- abonar el impuesto de transmisiones patrimoniales (modelo 620) ante Hacienda de tu Comunidad Autónoma, aportando toda la documentación anterior. Este trámite puedes efectuarlo por Internet si tu domicilio fiscal se encuentra en Andalucía y Asturias. En este caso obtendrás un Código Electrónico de Transferencias (CET) que te servirá para acreditar que has cumplido tu obligación fiscal.

2.- dirígete a cualquiera de estas tres Jefaturas de Tráfico: la de tu domicilio, la del domicilio del vendedor o la de la provincia de matriculación del vehículo.

3.- abonar las tasas y aportar toda la documentación necesaria para efectuar el trámite (nota informativa de la documentación). 

•»Informació de la D.G.T. 

 

Top
Moto Clàssic Vacarisses | motoclassicvacarisses@gmail.com