Política de cookies

motoclassicvacarisses.com per si mateixa o la d’un tercer contractat per la prestació de serveis de mesura, poden fer servir cookies quan l’usuari navega per la web. Les cookies son fitxers enviats al navegador amb la finalitat d’enregistrar les activitats de l’usuari durant l’estada a la web.

Les cookies emprades s’associen únicament amb un usuari anónim y el seu ordinador, i mai proporcionen dades personals de l’usuari per sí mateixes.

Mitjançant l’ús de les cookies es fa possible que el servidor reconegui el navegador web de l’usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més sencilla. Es fan servir també per mesurar paràmetres de transit, control de procesos i número d’entrades.

L’usuari te la possibilitat de desactivar l’ùs de les cookies i la seva instal·lació a l’equip ja que cada navegador permet a la seva configuració canviar aquests paràmetres, però pot ser que la web ja no pugui oferir alguna de les seves funcionalitats.

En qualsevol cas, les cookies tenen un caràcter temporal amb la única finalitat de millorar la qualitat del servei i en cap cas es faràn servir per recollir informació de caràcter personal de l’usuari.