XXIX Concentració de Motos Antigues

PROGRAMA

 • Es celebrarà el pròxim diumenge dia 19 de Maig a partir de les 8 h del matí.
 • Inscripcions i entrega de credencials de les 8 h a 9 h mati a la fàbrica.
 • De 8 a 9 h del matí esmorzar típic català a la Fàbrica.
 • Exposició de les motos davant de l’Ajuntament.
 • Sortida a les 10 h del matí.
 • Recorregut de 70 km pels Parcs Naturals de Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l’Obac i diferents poblacions del Bages i del Vallés Occidental amb un paisatge molt bonic.
 • A les 13.00 h arribada a Vacarisses i entrega de premis i obsequis.

Per poder inscriure’s i participar en la XXIX CONCENTRACIÓ DE MOTOS ANTIGUES DE VACARISSES:

 • Podran participar totes les motos de més de 25 anys.
 • El pagament de la inscripció es podrà fer a través d’internet en la mateixa web, fent l’ingrés amb Paypal, el qual permet fer el pagament amb targeta de crèdit.
 • Per al pagament de la inscripció per transferència heu de descarregar l’arxiu i seguir les instruccions que s’indiquen al full d’inscripció. Document per inscripció per transferència
 • El preu de la inscripció és de 25 € els participants (inclou, recorregut, esmorzar, obsequi i samarreta) i de 10 € els acompanyants (inclou esmorzar).
 • Les inscripcions són limitades, per tant, no es garanteix la inscripció al mateix dia.

Condicions d’inscripció

ACCEPTO:

 • L’esdeveniment en el qual m’estic inscrivint no és cap tipus de prova ni competició i no ho considero com a tal.
 • Compliré a tot moment les normes del Codi de Circulació, així com les indicacions donades pels Agents de Tràfic o Policia o/i qualsevol membre de l’Organització.
 • Així mateix concedeixo a l’organització la potestat d’expulsar-me de l’esdeveniment si el meu comportament no s’ajusta a les normes establertes.
 • Eximeixo a l’Organització de l’esdeveniment de qualsevol avaria mecànica o dany material o personal que pugui sofrir tant a la meva persona, com la meva moto o el meu acompanyant si n’hi hagués, en cas de caiguda, col·lisió o avaria tècnica o mecànica.

De la mateixa manera DECLARO RESPONSABLEMENT:

 • El vehicle inscrit reuneix les condicions tècniques de la D.G.T. per circular i està en vigor el permís de circulació en el moment de celebració de la concentració
 • El vehicle inscrit disposa d’una pòlissa d’assegurances vigent amb els límits establerts per la llei i està en vigor al moment de celebració de la concentració
 • El vehicle inscrit té realitzada la inspecció de la I.T.V. i està en vigor al moment de celebració de la concentració
 • El conductor disposa de permís de conducció en vigor en el moment de celebració de la concentració

D’acord amb lo exposat, EM COMPROMETO A:

 • Complir i aplicar les bases reguladoras de l’esdeveniment aprovades
 • Circular amb el grup i acatar les directrius marcades per l’Organització, Agents de Tràfic i/o la Policia Local
 • Iniciar i finalitzar l’esdeveniment segons les directrius marcades per l’Organització
 • Portar la següent documentació el dia de la concentració: permís de circulació de la moto, permís de conducció del conductor, document acreditatiu que el vehicle ha passat la ITV i assegurança en vigor del vehicle.

Els requeriments de la trobada, fan obligatori aportar tota la documentació de cadascuna de les motos, la documentació potser requerida per algún estament oficial o bé per qualsevol membre de l’organització per tal de comprovar que tota documentació estigui vigent i així complir amb les exigencies requerides. No tenir tota la documentació en regla comportara la no participació a la trobada.

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Gestió de Personal, del que és responsable MOTO CLÀSSIC VACARISSES; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic motoclassicvacarisses@gmail.com .

AUTORITZO a l’organització de l’esdeveniment per a la difusió i/o utilització de les imatges en les quals aparegui tant la meva persona com la meva moto.

El servei d'inscripcions encara no està disponible.